Skip to content

Husk at opdatere dit skøde når du køber bolig

Når du lige har investeret i et nyt hus eller i en ny lejlighed, kan du sikkert nikke genkendende til påstanden om at en bolighandel er temmelig omstændelig af natur. Der knytter sig en stor mængde af papir arbejde til denne type handel, blandt andet købsaftale, diverse tillæg til kontrakter og deslige, og så selvfølgelig det til boligen hørende skøde.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et dokument, som vitterliggør et hus eller en lejligheds retmæssige og aktuelle ejer forhold. Skødet er ikke indholdsmæssigt nær så omfangsrigt som købsaftalen, og indeholder ingen tillæg. Det typiske skøde vil indeholde oplysninger så som navn og adresse på køber og sælger af boligen, boligens pris ved seneste salg samt den finansierings metode der er anvendt i forbindelse med seneste køb.

Hvorfor er det vigtigt at opdatere skødet?

Skødet er samtidig den eneste officielle og offentligt tilgængelige dokumentation for, at du er boligens ejer. Dette betyder, at skødet – såfremt dette ikke er opdateret – kan give anledning til misforståelser, og – i værste fald – svindel. Hvis sælger stadig står opført som den retmæssige ejer af boligen i det ikke opdaterede skøde, vil han eller hun kunne optage lån med sikkerhed i boligen. Långiver har nemlig ikke andre steder at tjekke ejerskabet end Tingbogen (også kaldet Tinglysningsregisteret), som er en offentligt tilgængelig database på nettet.

Hvem kan hjælpe mig med mit skøde?

Det er således væsentligt at du får opdateret dit skøde med korrekte og aktuelle oplysninger fra det øjeblik, du har overtaget boligen. Dette gælder også, hvis boligen har skiftet hænder ved overdragelse og ikke salg. En dygtig boligadvokat vil kunne hjælpe dig med at opdatere skødet og derefter få det optaget i Tingbogen gennem den procedure, som kaldes tinglysning.

Du kan læse mere om skøde og boligadvokater på eboligadvokat.dk